En af klubbens vigtige årlige begivenheder finder sted i Juelsmindehallen Tofteskovvej 12 D, 7130 Juelsminde.

Tidspunktet er lørdag d. 5 maj kl. 13.30


Vi håber, at alle der kan, vil møde op, så vi kan få en god generalforsamling, hvor de forskellige holdinger, der måtte findes til klubarbejde, kan blive hørt.Når I har læst Nuseren, har I måske også bemærket at dagsordenen ikke er præcis som gengivet i vedtægterne. Det er der selvfølgelig en forklaring på.

Bestyrelsen vil bede generalforsamlingen (der som klubbens højeste myndighed kan vedtage, at dagsorden skal ændres i forhold til vedtægterne) beslutte at dagsordenspunkterne tages i en ændret rækkefølge.

Begrundelsen er Stefans ønske om ikke at genopstille. Det betyder, at vi skal bede om at få en ny kandidat til erstatning. Alternativt kan vi vælge, at lade bestyrelsen gå ned på 6 bestyrelsesmedlemmer.

Som det fremgår af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. januar og Leo’s tekst i Nuseren ønsker bestyrelsen denne sidste løsning.

Punktet 8, ”indkomne forslag”(i vedtægterne) må derfor logisk set flyttes op som punkt 5 i den aktuelle dagsorden.


I Nuseren kan I læse bestyrelsens forslag.


Medlem nr. 1221 Knud Kristensen har indsendt et forslag til afgørelse:


Knud skriver følgende:


Til punkt 5, Indkomne forslag foreslår bestyrelsen, at vedtægterne i afsnittet ”Generalforsamling”, sidste linie inden ”Dagsordenen for generalforsamlingen er:”, erstattes med:

Ved generalforsamlingen har kun medlemmer, der ikke er i restance, adgang og stemmeret. Stemmeretten er dog betinget af, at medlemmet er fyldt 16 år.

Denne linie foreslås ændret til:

Ved generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i restance, adgang og stemmeret. Stemmeretten er dog betinget af, at medlemmet er fyldt 15 år.

(Ændringer fremhævet med rødt)

Begrundelser for forslaget er:

Ændringen fra ”kun” til ”alle” er af mere kosmetisk art. Det lyder simpelthen pænere!

Ændringen fra 16 år til 15 år følger af, at den lovlige alder for kørsel på 30 km/t NSU Quickly p.t. er 15 år, hvorfor disse 15-års medlemmer også bør have stemmeret.

Forslagene bedes medtaget og behandlet på den kommende generalforsamling den 5. maj 2018. Tak.


Med venlig hilsen

Knud Kristensen - medlem nr. 1221Ordinær generalforsamling i NSU-Club Danmark